MENUKORT

 
Annexet | Søndre Boulevard 3, 7800 Skive  | Tlf.: 97 52 16 32 | restaurant.annexet@gmail.com